กิจกรรม/นิทรรศการ

กิจกรรม/นิทรรศการ

พันธมิตร (1)

งานแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกของจีน

พันธมิตร (3)

การแข่งขันกอล์ฟ Haiyi

พันธมิตร (4)

Global Consumer Electronics Expo

พันธมิตร (5)

Global Consumer Electronics Expo