สิทธิบัตร

ขายึดแบบพับได้ (X07)

ขายึดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ขายึดแบบพับได้ (X08) (1)
ขายึดแบบพับได้ (X08) (2)
ขายึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (1)
ขายึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (2)

ชั้นวางโน๊ตบุ๊คคูลลิ่ง (A2)

ขายึดพับคอมพิวเตอร์

1
2
ขายึดคอมพิวเตอร์แบบพับได้ (1)
ขายึดคอมพิวเตอร์แบบพับได้ (2)

วงเล็บยก

ขายึดพับ

ขายึดแบบพับได้ (X08) (1)
ขายึดแบบพับได้ (X08) (2)
ขายึดแบบพับได้ (1)
ขายึดแบบพับได้ (2)

ขายึดแบบพับได้(1)

ขายึดแบบพับได้ (MINI)

ขายึดแบบพับได้(1)
วงเล็บพับ(2)
ขายึดแบบพับได้ (1)
ขายึดแบบพับได้ (2)

ขายึดแบบพับได้(RN08)

ขายึดแบบพับได้(X08)

เอ็กซ์08 (1)
เอ็กซ์08 (2)
เอ็กซ์08 (1)
เอ็กซ์08 (2)

โครงสร้างขายึดสินค้า

โครงสร้างขายึดสินค้า (1)
โครงสร้างขายึดสำหรับวางสินค้า (2)